Med Automize’s Rights Management App har automatisk tildeling af roller og rettigheder har aldrig været så nemt

Læsningstid 6 minutter

Fra et forretningsperspektiv er det altafgørende, at brugerne altid har den adgang, de har brug for, så de kan udføre deres arbejde.

”Med Rights Management Appen kan man forbinde sin Active Directory direkte med ServiceNow, her kan du få adgang til alle dine brugere, grupper, medlemskaber og eksisterende rettigheder fra ServiceNow. Dette gør det muligt at automatisere mange processer, som før var en tidskrævende opgave for mange IT-afdelinger.”

Sådan forklarede Evangelia Miariti kort, hvordan Automizes nye Rights Management App fungerer og hvad den kan bruges til. Evangelia fastslår dog, at Rights Management Appen ikke kun er begrænset til disse opgaver.

Rights Management appen kan spare virksomheder for tid og ressourcer

Evangelia Miariti arbejder som Application Developer hos Automize og har fungeret som en af de primære udvikler på Rights Management Appen. For hende er der ingen tvivl om, at Rights Management Appen vil kunne spare virksomheder for mange timers manuelt arbejde. 

Rights Management Appen kan bruges til simpel onboarding / offboarding af medarbejdere eller til mere komplekse organisationsændringer, hvor flere mennesker flytter fra en afdeling til en anden. Disse ændringer kan, via Rights Management Appen, planlægges forud således brugere modtager adgang og rettigheder på en bestemt dag. Uanset hvad, er det vigtigt at sikre, at de har alle de adgange, de har brug for, når de har brug for det, og at den adgang, de ikke længere burde have på et givet tidspunkt, fjernes. 
 
”Det er kritisk at brugere altid har den adgang og de rettigheder de har brug for, og at organisationen automatisk kan fjerne adgang og rettigheder, når de ikke længere er nødvendige. På den måde kan almindelige brugere udføre deres arbejde effektivt og uden problemer. Dette kan ofte være en udfordring for mange virksomheder, da dette er en kompleks opgave, som oftest skal løses manuelt,” forklarer Evangelia Miariti. 

Sikkerhed og automatisering er to sidder af samme sag 

”Der kan være mange forskellige grunde til at en medarbejder skal bruge mere adgang. Det kan være, at du vil nedsætte en projektgruppe, eller at du skal flytte nogle brugere over i en anden afdeling. Her er det vigtigt at medarbejderen kun får lige akkurat den adgang, de skal bruge, for at højne virksomhedens sikkerhed. Dette kan Rights Management Appen hjælpe dig med,” fastslår Evangelia Miariti. 
 
Fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv er automatisering også vigtigt, da vi ikke ønsker, at brugerne skal have adgang til systemer, de ikke behøver adgang til. På samme måde vil det være fornuftigt at begrænse administratorers adgang, så dine brugere kun fungerer som en administrator, og kun har administrativ adgang, når dette er påkrævet. At have faste administratorer er lig med permanent og unødvendig risiko. 

”Fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv er det utroligt vigtigt, at man så vidt muligt, altid prøver at begrænse den adgang ens brugere og administratorer har. Hvis man gerne vil være sikker på, at kun den nødvendige adgang gives, er man nødt til at konsultere sit Active Directory for at kunne se, hvem har hvilke stillinger og ansvar i virksomheden. Det er her at Rights Management Appen giver et godt overblik,” fortæller Evangelia Miariti.  

Hvad kræver det at kunne anvende Rights Management Appen? 

Evangelia Miariti forklarer at Rights Management Appen er bygget således, at den er nem at arbejde med og fleksibel. Ideen med appen er, at den er bygget på software som IT-folk allerede kender, så barrieren er så lav som overhovedet muligt, og at de kan begynde at arbejde i appen med det samme.   

”Da vi udviklede Rights Management Appen, gjorde vi det efter Microsoft og ServiceNow Best Practice standarder. Den tekniske kerne er baseret på Powershell og Azure Automation. Fra et ServiceNow perspektiv er Rights Management Appen meget nem at bruge. Du kan endda kreere direkte i Flow Designer, og du kan selvfølgelig opbygge dine egne Flows,” udtaler Evangelia Miariti 

”Rights Management Appen er naturligvis ServiceNow certificeret, hvilket betyder, at alle nødvendige licenser er inkluderet med appen. For at kunne anvende Rights Management Appen er det nødvendigt, at man allerede har Automizes Automation App.”  

Der er mange eksempler på, hvordan Rights Management Appen kan bruges

Ved at overvåge Active Directory kan du få fuldt overblik over, hvem der har adgang til hvad direkte i ServiceNow. Du kan dele dette ved hjælp af standard ServiceNow-rapportering, eller du kan aktivere alarmer eller håndhæve overholdelse af godkendte gruppemedlemskaber efter eget valg. 

”Med Rights Management Appen kan man udføre mange opgaver. Man kan automatisk anmode og få nulstillet en adgangskode, hvilket kan spare en ServiceDesk får utroligt meget tid. Man kan også oprette tidsbegrænset medlemskaber, hvilket er med til at øge virksomhedens sikkerhed,” fortæller Evangelia Miariti. 

”Hvis man har lyst, kan man også strømline hele onboarding-processen af nye medarbejdere, hvilket er en notorisk langsom proces, der sluger mange dyrebare arbejdstimer. Med Rights Management Appen kan man sikre, at brugeren har den adgang, de skal bruge fra dag ét af,” fastslår Evangelia Miariti. 

Virksomheder og slutbrugere får en bedre service, som er mere sikker

Alene det at få et overblik over hvem, der har hvilken adgang i organisationen, kan være en udfordring i sig selv - password resets, hurtig on- og offboarding og bekvem håndhævelse af intern compliance er blot nogle få eksempler på brugsområder. Med Rights Management App får din virksomhed et hurtigt og fuldstændigt overblik over alle brugeres rettigheder. Muligheden for at integrere direkte i Flow Designer giver mulighed for at gøre adgang styringen til en naturlig del af virksomhedens processer og procedurer. 

”Med Rights Management Appen kan man arbejde direkte i Flow Designer, og vi har fra Automizes side naturligvis allerede lagt en masse standard flows ind, som man kan bruge, hvis man har lyst. Det betyder, at man faktisk ikke behøver at bygge noget selv, men hvis man gerne vil lave sine egne flows eller redigere i dem, som vi har gjort tilgængelige, så står det dig frit for,” forklarer Evangelia Miariti. 

"Rights Management-appen gør os i stand til at levere just in time-adgang og en ægte selvbetjeningsoplevelse for slutbrugerne." – Kim Johansen, Operations Manager, Automize. 


Om Automize

Automize blev grundlagt med ønsket om at skabe værdi ved at drive digitaliserings- og transformationsrejsen, som alle virksomheder er på i dag. Det gør vi ved at bringe mennesker, forretning og teknologi tættere sammen. Vores udgangspunkt er det enkelte menneske, for uden mennesker er der ingen forretning, og til at drive forretningen er der brug for teknologi.

Besøg Automize's website |

Evangelia Miariti, Application Developer ved Automize A/S.

”Det er kritisk at brugere altid har den adgang og de rettigheder de har brug for, og at organisationen automatisk kan fjerne adgang og rettigheder, når de ikke længere er nødvendige. På den måde kan almindelige brugere udføre deres arbejde effektivt og uden problemer. Dette kan ofte være en udfordring for mange virksomheder, da dette er en kompleks opgave, som oftest skal løses manuelt.” |

Evangelia Miariti, Application Developer ved Automize A/S.

”Fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv er det utroligt vigtigt, at man så vidt muligt, altid prøver at begrænse den adgang ens brugere og administratorer har. Hvis man gerne vil være sikker på, at kun den nødvendige adgang gives, er man nødt til at konsultere sit Active Directory for at kunne se, hvem har hvilke stillinger og ansvar i virksomheden. Det er her at Rights Management Appen giver et godt overblik,” |

Evangelia Miariti, Application Developer ved Automize A/S.

”Da vi udviklede Rights Management Appen, gjorde vi det efter Microsoft og ServiceNow Best Practice standarder. Den tekniske kerne er baseret på Powershell og Azure Automation. Fra et ServiceNow perspektiv er Rights Management Appen meget nem at bruge. Du kan endda kreere direkte i Flow Designer, og du kan selvfølgelig opbygge dine egne Flows.” |

Kim Johansen, Operations Manager ved Automize A/S.

"Rights Management-appen gør os i stand til at levere just in time-adgang og en ægte selvbetjeningsoplevelse for slutbrugerne." |

Vil du vide mere?

Du kan altid følge os på sociale medier, hvor vi løbende sender opdateringer, nyheder og begivenheder.

Er du interesseret i at høre mere, er du meget velkommen til at kontakte os på mail eller telefon. Du kan også bruge vores kontaktformular

Automize blev grundlagt i 2015 med ønsket om at skabe værdi ved at drive digitaliserings- og transformationsrejsen, som alle virksomheder er på i dag. Det gør vi ved at bringe mennesker, forretning og teknologi tættere sammen.
© Automize 2023 | All rights reserved
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram