IT outsourcing | Outsource din IT-drift hos Automize

Læsningstid 8 minutter

Lad Automize håndtere din IT outsourcing

IT outsourcing bliver en stadigt stigende faktor for mange danske og internationale virksomheder og er et punkt som der før eller senere skal tages stilling til. I dag er der rigtige mange virksomheder, som vælger at hyre en tredjepart som Automize til, at tage sig af udvalgte forretningsområder for virksomheden og dermed fortager en outsourcing af IT opgaver. Det gør de for at finde mere tid til at dyrke og udvikle kerneforretningen og lade specialister drive andre dele af forretningen.

En meget vigtig del af enhver moderne forretning er IT-infrastrukturen. Derfor er det også et stort, tidskrævende arbejde og ansvar at varetage driften for en hel IT-afdeling. Det er med tiden også blevet mere profitabelt og nemmere at fortage outsourcing af it opgaver, hvad enten det handler om IT-drift, webudvikling, teknisk support eller noget helt fjerde.

Hvad betyder IT outsourcing?

IT outsourcing betyder at man lader dedikeret eksperter indenfor forskellige IT områder varetage specifikke opgaver, områder eller IT projekter. Mange virksomheder oplever også at de kan opnå stører fordele ved at outsource store mængder af deres daglige IT operationer. Dette lader virksomheder sidde tilbage med det store overblik og overlade kritiske funktioner til eksperter.

Helt basalt betyder IT outsourcing at I flytter jeres programmer og services fra jeres egen serverer over til Automize. Vores servere er Cloudbasseret og er lokaliseret i Microsofts datacentre, vi kan derfor sikre jer optimal sikkerhed, ”Oppetid” og e minimal miljømæssig påvirkning da både Microsoft og Automize har de samme visioner om at mindske vores Co2, vand og strømforbrug.

Hvornår skal du outsource dine IT-opgaver?

Der er mange faktorer som man skal tage med i sin beslutningsproces når man overvejer, hvornår man skal outsource dele af sin IT-drift. Der er desværre ikke et definitivt svar som passer på alle virksomheder, som så mange ting er det en tragisk beslutning som bør fortages i konsultation med flere af din virksomheds afdelinger før en endelig beslutning tages. Dog er der visse punkter vi har identificeret som man kan tage med i sin beslutningsproces.

For mange små og mellemstore virksomheder er der ofte store besparelser at indhente i forbindelse med outsourcing af it til eksperter såsom Automize. Det kan være svært for mange små og mellemstore virksomheder at sikre at deres IT kapaciteter stemmer overens med de nødvendige forhold der kræves i virksomheden. Dette kan blandt andet være fordi virksomheden vækster for hurtigt til at IT-afdelingen kan nå at følge med. Derudover kan det være svært at opretholde en IT-afdeling som besidder alle de nødvendige Specialiseringer som er nødvendig for at sikre at alle aspekter af jeres IT-infrastruktur er dækket.

Et andet element man som virksomhed bør overveje er, hvordan man som virksomhed gerne vil allokere sine værdifulde ressourcer. På nuværende tidspunkt er der en akut mangel på kompetent IT personale, hvilket gør det svært for almindelige virksomheder at udvide deres IT afdelinger. De ansatte som man allerede besidder i sin IT afdeling vil dermed få lagt et stører pres på sig i form af trivielle opgaver som er et spild af kompetente ressourcer. I sådanne tilfælde bør man straks begynde processen for at outsource sin it operationer.  

Økonomiske aspekter er også et punkt man skal tage med i sine overvejsler vedrørende it outsourcing. Specialiserede IT ansatte er ofte en tung økonomisk post. Ydermere er det ikke en fleksibel løsning at ansatte flere medarbejdere til jeres It afdeling medmindre I kan være helt sikre på, at der vil være en konstant nødvendighed for dem. Har man et ”svingende” behov i sin It afdeling er det uden tvivl en bedre løsning at outsource sine it opgaver, hvor man kan kun betaler for de timer man har brug for.

Er der forskel på IT outsourcing?

Med den stadigt stigende fart som teknologien oplever igennem hele verdenen, er det ikke underligt, at IT generelt også udvikler og bliver mere specialiseret. Det betyder også at man som virksomheder skal overveje flere forskellige områder af sin IT-infrastruktur når man ønsker at outsource it, vi har givet vores bud på hvad vi mener er nogle af de mest kritiske punkter man skal tage stilling til.

On-Prem eller Cloud

Når man som virksomhed overvejer at outsource it opgaver ud af virksomheden er der flere strategiske og tekniske beslutninger som man skal tage højde for. En af de mere tekniske punkter som man skal tackle, er om man vil outsource it til en tredjepart som håndterer IT som ”On-Prem” eller i ”Clouden”. ”On-Prem” kan også defineres som ”On premise”, hvilket betyder at de fysiske server enten står ude ved virksomheden eller ved en af deres leverandører. Dette var startpunktet for de fleste virksomheder for en del år siden. Fordelene ved On Premise er at man som virksomhed har mere manøvrerbar når det kommer til serverne, dog er dette som regel ikke nødvendigt i forbindelse med IT outsourcing, da hele pointen er uddelegering af arbejdsopgaver.

En mere moderne tilgang er ”Cloud” baseret it outsourcing, som navnet hentyder, så er der ingen fysiske server indblandet hos jer som virksomhed eller den virksomhed I vælger at outsource til. I stedet er disse servere en del af store datacentre som styres af dedikeret virksomheder, som blandet andet Microsoft. Ved Automize udvikler og drifter vi altid vores kunders IT i Clouden, da dette er en mere fleksibel løsning, som er energibesparende, bedre for miljøet og oftest et billigere alternativ til ældre metoder.

Danmark eller udlandet

Der har i mange år været en tendens til at outsource ikke blot it, men mange andre dele af danske virksomheder til udlandet. Dette har været begrundet med lave lønninger, hvilket har medført en bedre bundlinje. Dog har en skiftende verdensøkonomi og varierende kvalitet medført et skift, hvor vi nu ser at mange virksomheder vælger at beholde deres forretninger i Danmark og kun outsource til andre danske virksomheder.

I Automize er vi stor fortaler for at beholde danske virksomheders it outsourcing i Danmark. Det gør vi på baggrund af en stigende sikkerhedstrussel som kun vil vokse indenfor IT området i fremtiden. Derudover oplever man ofte en bedre service når personen i den anden ende af telefonen også kan tale dansk, da det ikke er med til at opsætte en sprogbarriere. Det er klart, at hvis man som virksomhed kun tænker på at spare penge, vil det naturligvis være en mulighed at outsource It opgaver til udlandet, dog er dette oftest ikke en holdbar løsning i længden og ender ofte ud med ikke ud med, at være en profitabel løsning når andre ”bløde” værdier indregnes.

Få glæde af disse fordele ved IT outsourcing

Der er mange forskellige fordel for en virksomhed ved at outsource deres IT til dedikeret specialister. Mange af disse fordele er enten branchespecifikke eller unik helt ned på det enkelte virksomheds niveau. Ikke desto mindre har vi i Automize samlet de mest gængse fordele som vi ser stort set alle af vores kunder nyde godt af efter de har valgt at begynde at outsource deres it.

Færre omkostninger

Hvis du vælger at outsource, er det ofte en investering, som sparer dig penge. Dine medarbejdere får frigivet mere tid til andre opgaver, og den daglige drift af IT bliver håndteret af eksperter, som udfører arbejdet både hurtigere og mere effektivt f.eks. gennem automatisering af processer, end af dine medarbejdere, der ikke har samme ekspertise i IT-drift. Det sparer dig på sigt flere penge og giver dermed luft i budgettet, fordi du med outsourcing får faste betalinger, så du slipper for ubehagelige overraskelser som fx afskrivninger eller lignende.

Bedre forretningsprocesser

Når du ikke længere skal koncentrere dig om den daglige drift og de udfordringer, der følger med, så har du mere tid på hænderne til at arbejde med dine kerneydelser. Derudover har du nu også en ny samarbejdspartner, der kan rådgive dig om, hvordan IT bedst understøtter muligheden for nye processer, som f.eks. selvbetjeningsløsninger, softwareudvikling eller lignende.

Større muligheder for skalering

Har du en ekstern partner til at styre din IT-drift i skyen, har du samtidig også mulighed for at skrue op og ned for ressourcer og kapacitet alt efter dine behov. Hvis I f.eks. er inde i en vækstperiode, kan du nemt og fleksibelt købe flere ydelser hos din partner som flere licenser, mere serverkapacitet eller lignende med det samme. Er din virksomhed konjunkturfølsom og har et svingende behov for kapacitet f.eks. ved nethandel eller andet, kan du i stedet for at imødekomme højeste fællesnævner følge forbrugskurven løbende. Og har du ikke behov for at have visse servere kørende om aftenen eller over weekenden, så kan du automatisk lukke og op ned for dem efter behov. Du kan altså selv styre dit behov og kun betale for dit aktuelle forbrug.

Er IT outsourcing sikkert?

Vælger du at outsource driften af din IT-afdeling, drager du også nytte af en samarbejdspartner, der har dedikerede og kompetente ressourcer til at beskytte dine data. Du får adgang til sikkerhedsspecialister, som hele tiden arbejder på at holde sig opdateret på trusselsbilledet – og som kan sammensætte en it-sikkerhedsløsning, der er optimal for din forretning. Særligt ved outsourcing til public cloud så som Microsoft Azure opnår du også væsentlige fordele på sikkerheden, fordi du kan drage nytte af de allerede eksisterende cloud services og synenergier imellem.

Sådan kan Automize hjælpe dig

Uanset om du blot skal outsource en række små opgaver som du ikke vil have jeres egne interne IT-folk til at bruge til på eller om I vil overdrage store områder af jeres IT-infrastruktur, så står Automize klar til at drifte jeres IT. Automize har stor erfaring og besidder de nødvendige evner ti, at sørge for, at jeres IT opgaver kan blive outsourcet på en tryk og effektiv måde. Når man vælger Automize som IT-drift partner har man muligheden for at kunne rykke store dele af sin IT-infrastruktur op i skyen, dette er både med til at give jeres virksomheder et højere sikkerhedsniveau, mindske jeres Co2 udslip, spare strøm, vand og vil ofte være en billigere løsning for jer fremfor traditionelle On Premise løsninger.

Hos Automize tilbyder vi at stå for drift og support af jeres IT til en fast månedlig ydelse uden skjulte gebyrer eller uforudsete efterregninger. Du kan læse mere om vores IT-drift løsninger her.

Vil du vide mere

Er du interesseret i at læse mere om vores kompetencer, så kan du klikke her og se en komplet liste over alle de områder som vi er specialister inden for og har mange års erfaring med. Har du i stedet lyst til at kontakte os for, at høre hvad vi kan gøre for din virksomhed, så kan du gøre det her. 

A man and woman looking at code on a computer

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at høre mere omkring disse emner, ønsker du at få noget uddybet eller kunne du tænke dig at høre, hvad vi kan gøre for at hjælpe din virksomhed med alle disse problemstillinger, så kan du læse mere via dette link eller kontakte os her.

Vil du vide mere?

Du kan altid følge os på sociale medier, hvor vi løbende sender opdateringer, nyheder og begivenheder.

Er du interesseret i at høre mere, er du meget velkommen til at kontakte os på mail eller telefon. Du kan også bruge vores kontaktformular

Automize blev grundlagt i 2015 med ønsket om at skabe værdi ved at drive digitaliserings- og transformationsrejsen, som alle virksomheder er på i dag. Det gør vi ved at bringe mennesker, forretning og teknologi tættere sammen.
© Automize 2023 | All rights reserved
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram