Energinet gør data tilgængelige for offentligheden

Læsningstid 4 minutter

Datadelingsservice pakket ind i sikkerhed med Kubernetes og Docker på Azure.

I 2017 besluttede Energinet, at de ville gøre en del af alle deres energidata gratis tilgængelige for offentligheden. Det skulle blandt andet ske ved at udvikle webportalen EDS, Energi Data Service, der er designet primært som en datadelingsservice, forberedt til forskelligartede data og store datamængder.

Samfundskritisk infrastruktur pakket ind i sikkerhed

Sikker tilgang og behandling af data har været altafgørende i design og udvikling af løsningens infrastruktur, indleder Paul Sørensen, Senior Dataarkitekt hos Energinet. Han forklarer det med billedet af, at Energinet har åbnet døren og lagt data ud på trappestenen til fri afbenyttelse – men folk kommer aldrig ind i huset.

”Det sikkerhedsmæssige spiller en helt afgørende rolle i vores setup. Når vi gør data tilgængelig for offentligheden på denne her måde, er det vigtigt, at der ikke er nogen som helst forbindelse til vores systemer. Vi driver samfundskritisk infrastruktur, så det er helt essentielt, at det ikke kan kompromitteres. Det er en løsningsmodel, der passer rigtigt godt til Azure. Hvis vi havde udviklet en tilsvarende løsning for bare 5 år siden, skulle vi have gjort meget mere for at opnå den adskillelse,” fastslår Paul.

Kubernetes og Docker på Azure

Paul fortæller, at det har været et strategisk valg fra Energinets side at bygge EDS-platformen i Docker og Kubernetes på Azure: ”Vi har valgt at pakke det hele ind i Kubernetes for ikke at kode os så hårdt op mod Microsoft, men i stedet abstrahere os lidt væk fra platformen. Samtidig vil vi gerne udnytte de synergier der er i, at hele huset udvikler på samme platform.”

”Med Kubernetes har vi fået sikkerhed og fleksibilitet på applikationsniveau,” forklarer Paul og fortsætter: ”Kubernetes gør det nemt for os at opgradere applikationer. Ved hjælp af services vi selv kan styre, kan vi skalere op og ned og tildele ressourcer alt afhængig af antallet af brugere og deres træk på systemerne. Det betyder også, at vi nu kan vise og få resten af organisationen til at forstå, at det koster at få ressourcer.”

Managed services på Azure

Automize har været medansvarlig for design og udvikling af infrastruktur og platform på EDS. Derfor var det også naturligt, at driften af EDS med managed services på Azure i dag ligger hos Automize.

”Automize har spillet en meget central rolle i projektet, hvor vi slet ikke havde kompetencer nok på Azure,” siger Paul og uddyber: ”Det har været helt essentielt at have Automize på banen med deres kompetencer til at bygge platformen op, ligesom de har hjulpet os til at følge med i alle mulige forbedringer.”

Stort og komplekst projekt, der kræver erfaring

”Med et projekt af den her størrelse og kompleksitet vil jeg klart anbefale, at man allierer sig med nogen, som har den nødvendige erfaring,” siger Paul.

”Jeg er ikke netværks- og sikkerhedsmand. Jeg sidder over for forretningen og har en platform, der skal virke, og det hjælper Automize mig med,” siger Paul. ”Vi har fx haft udfordringer med netværk og sikkerhed uden for projektet. Men Automize har været med til at bygge meget af vores netværk op, så de løste problemerne sammen med vores netværksfolk. Jeg kan se, at problemerne bliver løst, og at jeg får en løsning.”

Automize har fokus på at lave løsninger

Og netop det med at få en løsning, er noget af det, som Paul fremhæver i sit samarbejde med Automize.

”Automize løser opgaver for os med fokus på, at de er en del af en løsning,” siger Paul og uddyber: ”Med Automize skal jeg ikke selv sidde og omsætte et problem eller et ønske til en række delopgaver, som Automize så løser. I stedet er Automize rigtig gode til at forstå, hvad vi gerne vil – også selv om vi ikke altid har en hel klar idé om, hvordan vi opnår det. Så taler vi om tingene, og så finder vi en løsning sammen med Automize.”

Hos Automize er der kontinuitet i tingene

Energinet og Automize har arbejde sammen i mange år, også lang tid før Energinet EDS-projektet.

”I vores samarbejde trækker vi meget på bestemte personer hos Automize, og det håber jeg, vi kan blive ved med. Der er mange ting hos os, som folkene fra Automize ved noget om,” siger Paul og runder af: ”Hos Automize ryger folk ikke ind og ud. Det er dygtige folk, de sender afsted til os, og den kontinuitet, vi oplever i samarbejdet med Automize, har stor værdi for os.”

Om webportalen EDS

Energinet ligger inde med mange energidata, som de stiller til rådighed gennem webportalen EDS, Energi Data Service. Med servicen ønsker Energinet at give offentligheden og relevante aktører en bedre forståelse af energisystemet, så der kan udvikles nye tjenester til glæde for samfundet og den grønne omstilling. EDS udvides løbende.

Om webportalen EDS

Energinet ligger inde med mange energidata, som de stiller til rådighed gennem webportalen EDS, Energi Data Service. Med servicen ønsker Energinet at give offentligheden og relevante aktører en bedre forståelse af energisystemet, så der kan udvikles nye tjenester til glæde for samfundet og den grønne omstilling. EDS udvides løbende.

Læs mere på energidataservice.dk |
Kontakt Automize her |
Book et møde med os her |

Paul Sørensen, Senior Dataarkitekt, Energinet

”Med et projekt af den her størrelse og kompleksitet vil jeg klart anbefale, at man allierer sig med nogen, som har den nødvendige erfaring.”|

Paul Sørensen, Senior Dataarkitekt, Energinet

”Det er dygtige folk, Automize sender afsted til os, og den kontinuitet, vi oplever i samarbejdet med Automize, har stor værdi for os.” |

Download casen

Vil du vide mere?

Du kan altid følge os på sociale medier, hvor vi løbende sender opdateringer, nyheder og begivenheder.

Er du interesseret i at høre mere, er du meget velkommen til at kontakte os på mail eller telefon. Du kan også bruge vores kontaktformular

Automize blev grundlagt i 2015 med ønsket om at skabe værdi ved at drive digitaliserings- og transformationsrejsen, som alle virksomheder er på i dag. Det gør vi ved at bringe mennesker, forretning og teknologi tættere sammen.
© Automize 2023 | All rights reserved
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram