Overblik og kontrol over cloudinfrastrukturen

Læsningstid 4 minutter

Baggrunden for at organisere et Cloud Center of Excellence hos Norlys i foråret 2022 handlede blandt andet om at sikre kontrol og overblik over koncernens cloud infrastruktur. Norlys og Automize arbejder derfor tæt sammen om at udvikle en FinOps-løsning til intern omkostningsfordeling, bygget på Power BI.


”Vi professionaliserer for at skabe mere transparens og indblik. Forretningen skal ikke bare betale til en black box, derimod skal afregningen af deres Azure-forbrug være baseret på transparens, tillid og styrbarhed.” - Jari Bøg Larsen, Leder og Senior Manager for Cloud Center of Excellence, Norlys

”Showback og transparens er helt klart et mål for os – det hele handler jo om tillid. Forretningen bruger mange penge på it, og så er det vigtigt, at det ikke bare er os som it-afdeling, der føler, at forretningen får noget for pengene – men at forretningen kan se nøjagtigt hvad, de får for pengene,” siger Jari Bøg Larsen, leder og Senior Manager for Cloud Center of Excellence hos Norlys.

”Vi professionaliserer for at skabe mere transparens og indblik. Forretningen skal ikke bare betale til en black box, derimod skal afregningen af deres Azure-forbrug være baseret på transparens, tillid og styrbarhed,” tilføjer han.


IT-ressourceforbruget reduceres med 10-20 %

”Vi er overbevist om, at indsigt har en adfærdsregulerende virkning. Lige nu foretager vi en intern omkostningsfordeling, men forretningen – og vi – ved ikke, hvor meget den enkelte forretningsenhed reelt trækker på de fælles Azure-ressourcer. Fremover kan hver enhed se deres nøjagtige forbrug i kroner og øre, fordelt på ressourcer,” forklarer Jari Bøg Larsen.

”Når man på den måde kan se, hvor pengene forsvinder hen, bliver forbruget ikke kun styrbart. Forretningen får så at sige også hånden på kogepladen, og indsigt og viden til at skabe et forsvarligt it-forbrug. Erfaringen viser, at det samlede it-ressourceforbrug typisk reduceres med 10-20 %, når man begynder at arbejde seriøst med showback – og spørger du Automize, er det deres erfaring, at 10-20 % i besparelse er konservativt sat.”


Forretningen efterspørger transparens

Man kunne jo tro, at det mest var it-afdelingen, som havde ønske om at skabe transparens i it-forbruget – men tværtimod, fortæller Jari Bøg Larsen.

”Forretningen har taget enormt positivt imod vores initiativ. Vi bliver mødt af stor interesse, ja, nærmest et krav om at kunne levere gennemsigtighed i itressourceforbruget. Der er en reel efterspørgsel efter det, vi kommer med, vi skal ikke pushe det ud i forretningen.”

”Forretningen arbejder meget professionelt, de går ikke bare efter at betale mindst muligt. Som it-afdeling skal vi være dygtige til at lave den modellering af forretningen, som ligger til grund for FinOps, og implementere det på den rigtige måde ud i forretningen – der er noget teknik vi skal have til at virke, vi skal have styr på dokumentationen og få maskinen til at regne rigtigt, og organisatorisk er der også en række overvejelser at tage højde for.”


”Erfaringen viser, at det samlede it-ressourceforbrug typisk reduceres med 10-20 %, når man begynder at arbejde seriøst med showback.” - Jari Bøg Larsen

Skaber grundlaget for at dokumentere Carbon Footprint

”Den transparens og adfærdsregulering som skabes via showback, spinder jo også en tråd direkte til den grønne agenda og vores samlede carbon footprint som virksomhed,” siger Jari Bøg Larsen.

”Vi har ikke formuleret et specifikt target, men dokumentation af carbon footprint er absolut på vores dagsorden og endnu en grund til, at vi skal skabe transparens i vores it-forbrug. Verdensmålene, carbon footprint og hele den grønne agenda er jo også top of mind hos vores leverandører og samarbejdspartnere, og vi vil helt klart blive spurgt ind til det i fremtiden,” påpeger Jari Bøg Larsen.

”Vi arbejder med forskellige Power BI-rapporter, der kan vise ressourceforbruget for hver enkelt forretningsenhed – og på sigt vil det være oplagt at gå skridtet videre og føde direkte ind til fx grønne regnskaber og CO2-regnskaber,” siger Jari Bøg Larsen.


Tre ting der skal spille musik for at lykkes med FinOps

”Med FinOps bliver vi klogere og klogere undervejs, samtidig med at udviklingen går hurtigere og hurtigere med nye features og muligheder, vi kan gøre brug af. Automize er selvfølgelig en tæt partner, og så er vi også med forskellige erfa-netværk, hvor vi får inspiration og kan sparre med ligesindede.”

”For at lykkes med FinOps skal vi have øje for de forretningsmæssige behov, vi skal bygge noget der er robust og virker, og vi skal holde øje med de nye muligheder i Azure – og så skal vi få alle tre ting til at spille musik,” afslutter Jari Bøg Larsen.

“På sigt vil det være oplagt at gå skridtet videre og føde direkte ind til fx grønne regnskaber og CO2-regnskaber.” - Jari Bøg Larsen


Vil du gerne vide mere om, hvordan Automize kan hjælpe din virksomhed? Så kan du tage fat i os lige her.

Om Norlys

Norlys forsyner over 1 million adresser med elektricitet og internet – både i byerne og på den yderste markvej. Med 800.000 andelshavere, cirka 1,7 millioner kundeforhold og 3.000 medarbejdere er Norlys er Danmarks største integrerede tele- og energikoncern.

Download casen

TAGS

Vil du vide mere?

Du kan altid følge os på sociale medier, hvor vi løbende sender opdateringer, nyheder og begivenheder.

Er du interesseret i at høre mere, er du meget velkommen til at kontakte os på mail eller telefon. Du kan også bruge vores kontaktformular

Automize blev grundlagt i 2015 med ønsket om at skabe værdi ved at drive digitaliserings- og transformationsrejsen, som alle virksomheder er på i dag. Det gør vi ved at bringe mennesker, forretning og teknologi tættere sammen.
© Automize 2023 | All rights reserved
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram