Varde Kommune anbefaler Automize til andre kommuner

Læsningstid 4 minutter

Varde Kommune har høstet de lavt hængende servere

Reel rådgivning, økonomisk overblik og videreuddannelse af medarbejdere. Alt det fik Varde Kommune ud af at gå i skyen sammen med Automize.

”Vi havde gennem nogen tid ønsket at udforske, hvad det vil sige at sætte en server i skyen, og hvad det ville koste i forhold til at drive den i eget datacenter,” indleder Tommy Engholm Jensen, Teamleder for IT-Infrastruktur & SkoleIT i Varde Kommune.

Rådgivning på forståeligt dansk

”Jeg spørger ud i mit netværk og får anbefalet Automize – som dagen efter stiller med to mand. På mødet med Automize oplever vi noget helt nyt – nemlig at der sidder to konsulenter og snakker rent dansk til os, så vi kan forstå, hvad det hele går ud på. Det har vi aldrig oplevet før, og det var en total positiv oplevelse,” fortæller Tommy.

”Automize satte skub i vores overvejelser om at gøre alvor af at gå i skyen. De præsenterede os for gevinster, der både driftsmæssigt og økonomisk var til at få øje på. ”

Tæt samarbejde med hands-on oplæring af egne teknikere

Varde Kommune stod overfor en større investering i sit datacenter inden for nær fremtid, så Tommy og Automize besluttede hurtigt, at de skulle i skyen. I løbet af et par måneder blev løsningen designet i Azure, og migrationsmotoren sat op, fortæller Tommy.

”Opstartsforløbet foregik i en kontrolleret workshopform i tæt samarbejde mellem et par folk fra Automize og vores egne teknikere. Det gik rigtigt godt. Vores folk fik hands-on oplæring og viden om opsætning og valg af servere – de første smagsprøver på Azure-miljøet.”

Prisen på de første 20 servere blæste mig bagover

”Vi startede med at flytte nogle af vores mindre belastede servere for at lette vores datacenter, og ingen brugere bemærkede det, ” fortæller Tommy.

Han tilføjer: ”Da jeg så så prisen, blev jeg blæst bagover: 300 kr. pr. server pr. måned! Til den pris giver det giver jo slet ingen mening at have de små servere i eget datacenter og bøvle med backup, servicering og så videre.”

Så tog vi flere servere… og sparede flere penge

”Så flyttede vi flere servere i skyen. Helt fra projektstart havde vi sammen med Automize grupperet vores fagsystemer og tilhørende servere i tre grupper: de ukomplicerede, dem med udfordringer, og de meget udfordrende,” siger Tommy og uddyber: ”Høj kompleksitet beholder vi i eget datacenter. Lige nu er vi blevet mere modige med at flytte medium-komplekse servere i skyen, fx har vi flyttet vores service desk.”

I dag er omkring 50 af de oprindeligt 180 servere hos Varde Kommune flyttet over på Azure. Og det er der god forretning i, fastslår Tommy.

”Ser jeg på min gennemsnitspris beregnet ud fra en server med licens, backup og storage, kostede den mig tidligere 8162 kr. om året. I Azure er den tilsvarende pris 7032 kr. pr. år eller rundt regnet en besparelse på 1100 kr. pr. server. Og det er vel at mærke kun den rå serverpris, uden overhead.”

Økonomisk overblik hos forvaltningerne

Udover en lav pris byder Azure også på helt nye muligheder for at opnå økonomisk overblik, der er til at budgettere med.

”Sammen med Automize har vi udviklet en helt ny business model til forvaltningerne. Tidligere var det svært at sige, hvad det ville koste at koble et nyt fagsystem på. I Azure kan man budgettere med en fast pris, når man sætter et nyt projekt i gang,” siger Tommy.

Søg eksperter der kan give reel rådgivning

Det er Tommys erfaring, at mange, danske kommuner overvejer at gå i skyen. Uanset hvor langt de er i overvejelserne, opfordrer han til at inddrage eksperthjælp for at komme ordentligt i gang.

”Kommunerne har ikke interne ressourcer i afdelingerne til at vide, hvad Azure er for en størrelse. Det kræver eksperthjælp udefra – og her kan jeg kun anbefale, at man tager fat i Automize. Her får man ikke bare en masse salgssnak og informationer, men reel rådgivning,” fastslår Tommy.

Inddrag medarbejderne – det skaber ejerskab og tryghed

En anden opfordring fra Tommy er, at man skal vælge en rådgiver, som er indstillet på at kompetenceudvikle medarbejderne.

”Jo mere den enkelte medarbejder bliver inddraget, jo større ejerskab og mening giver det. Automize har uddannet mine folk undervejs i forløbet, så de er selvkørende i daglig drift, fx med opdateringer, op- og nedlukning af servere og opdatering af patches til fagsystemer. Med nye kompetencer på Azure har mine folk fået større jobsikkerhed – både i deres nuværende job og helt generelt.”

Tommy Engholm Jensen, Teamleder for IT-Infrastruktur & SkoleIT i Varde Kommune

”Når man sidder i en kommunal forvaltning, skal man virkelig kende sine fagsystemer for at kunne vurdere, hvornår det giver mening for brugerne, at vi flytter ud i skyen. Vi har prioriteret fagsystemer med en lav eller medium kompleksitet, da vi foretog en massiv flytning mod Azure, så vi sikrede en god brugeroplevelse.” |

Kontakt Automize her |
Book et møde med os her |

Tommy Engholm Jensen, Teamleder for IT-Infrastruktur & SkoleIT i Varde Kommune

”Vi blev mødt af en tekniker fra Automize, som lyttede til vores ønsker ledelsesmæssigt, omsatte dem til noget der kunne bruges konkret, forklarede hvordan det hele skulle sættes op, og redegjorde for hvilke besparelser, vi ville få ud af det. Dét er rådgivning – at få hjælp til at vælge den vej, der er den rigtige og mest hensigtsmæssige for lige præcis os!” |

Download casen

TAGS

Vil du vide mere?

Du kan altid følge os på sociale medier, hvor vi løbende sender opdateringer, nyheder og begivenheder.

Er du interesseret i at høre mere, er du meget velkommen til at kontakte os på mail eller telefon. Du kan også bruge vores kontaktformular

Automize blev grundlagt i 2015 med ønsket om at skabe værdi ved at drive digitaliserings- og transformationsrejsen, som alle virksomheder er på i dag. Det gør vi ved at bringe mennesker, forretning og teknologi tættere sammen.
© Automize 2023 | All rights reserved
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram